Hallingtreff 2020 starter som vanlig med fabrikkbesøk på Hallingplast, hvor deltagerne får se og høre hvordan produkter til bransjen produseres i Norge.

Program | Foredragene | Foreleserne

Hallingtreff er et tradisjonsrikt fagtreff for norsk og nordisk vannbransje. Her samles hele verdikjeden for å dele erfaringer, idèer og diskutere problemløsninger. 13.-15. januar 2020 arrangeres Hallingtreff for 23. gang, og det er plass til omlag 280 deltakere, inkludert et begrenset antall utstillere.

Her møtes bransjekolleger fra Norge og øvrige Norden. Hallingtreff 2020 har temaet "Bransje i endring!", og fokuserer som tidligere på praktikernes hverdag. Fagtreffet arrangeres av Hallingplast AS, SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) og RIN (Rørinspeksjon Norge), og søker å samle hele verdikjeden i vannbransjen. 

Hallingtreff 2020 starter som vanlig med fabrikkbesøk på Hallingplast, hvor deltagerne får se og høre hvordan produkter til bransjen produseres i Norge. Her blir det lagt opp til et variert besøk der du kan velge mellom fabrikkvandring eller en temasamling rettet inn mot produksjon og bruk av PE-løsninger. Deretter reiser vi opp til Vestlia Resort på Geilo, hvor vi deler to dager med faglig input og sosialt samvær. Det er også en utstilling hvor 20 leverandører viser fram sine produkter og tjenester.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner