Årets tema er «Kvalitet i praksis». Foto: Hallingplast AS

Hallingtreff 2019 hadde «Kvalitet i praksis» som hovedtema. Dette var det 22. treffet i rekken.

På linkene under kan du nå laste ned foredragene fra Hallingtreff 2019

Mandag 14. januar

12.00     Fabrikkbesøk Hallingplast AS. Vi begynner med velkomst-bevertning

             Omvisning/faglig program
             Rørdeler og produkter i praksis
             Hallingplast 50 år, - en liten forsmak på jubileumsfeiringen

16.00     Avreise med buss til Vestlia Resort, innsjekk
19.00     Middag og «yngleplass»

Tirsdag 15. januar

07.00     Frokost
08.00     Velkommen til det 22.Hallingtreff
              Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS

08.20     "Sammen er vi sterke". Åpningsforedrag
              - Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund

08.50     Kaffepause
09.10    En lekkasjelytters beretning
             - Arnt Olav Holm, bransjenestor i lekkasjelytting

09.30     Lekkasjesøk på PE-ledninger. Resultater fra testanlegg med 3 ulike metoder i Oslo VAV
              - John Arild Westby, Funksjonsleder, Oslo VAV

09.50     Diskusjon med salen
10.10     Pause/utstillingsvandring

10.50     Kvalitet i alle ledd
             Hvorfor har vi ikke god nok kvalitet på nye ledningsanlegg? Hvordan sikre kvalitet i ditt ledd?
             - v/møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, rådgivere i Asplan Viak AS
11.00     Disse svarer:
             Grossisten: Hege Seim, avdelingsleder Brødrene DAhl AS.
             Produsentene: Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge og
             Sverre Tragethon, markedssjef i Hallingplast AS
             Ledningseieren: Bjarne Ulvestad, daglig leder, FjellVAR
             Entreprenøren: Ingfrid Svendsen, daglig leder i Kaare Mortensen AS
             Rådgiveren: Vidar Jellum, rådgiver i VA Consult AS

11.50     Diskusjon med salen
12.10     Lunsj og utstillingsvandring

13.20     Vannbransjens spørretime
              Innledning ved møtelederne

13.30     Hvordan kan Norsk Vann og norske kommuner sikre kvalitet i vannbransjen?
             - Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen

13.40     Hvordan kan Rådgivende Ingeniørers Forening og foreningens
             rådgivere sikre kvalitet i vannbransjen?
             - Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen

13.50     Spørretimen:
             Toril Hofshagen, Jullie Brodtkorb og Liv Kari Skudal Hansten svarer på spørsmål fra salen.

14.45     Pause/utstillingsvandring

15.40     Kvalitet i felt
             
Hvordan sikre god kvalitet  ved prosjektering av NoDig-anlegg?
              - Ellen Margrethe Jahren Randa, sivilingeniør Asplan Viak AS
16.00     Byggeledelse: Hvordan sikre god kvalitet i byggeperioden?
              - Jo Husby, ingeniør og kvalitets -koordinator, Norconsult

16.20     Spørsmål/diskusjon

16.40     Utstillingsvandring med forfriskninger
17.10     Slutt for dagen

19.00     Aperitif
19.30     Festmiddag i Vestlia-hallen

Onsdag 16. januar

07.00 -08.45 Frokost

09.00     Erfaringsbasert kvalitetslæring
              Velkommen til dag 2 på Hallingtreff v/møteleder
09.10     Riktig kvalitet og brukervennlighet
              -Markus Rawcliffe, avdelingsleder Drift, NRV og NRA IKS
09.35:    Kvalitet fra tanke til handling på nyanlegg, stikkledninger og kummer 
              - Fritz Østrem, driftsleder kommunalteknisk avdeling
              - Joakim Sletta, senioringeniør, begge Sula kommune

10.00      Spørsmål/diskusjon

10.30      Utsjekk fra rommene

11.00      Samspill i totalentrepriser
              -Jan Tore Andersen, Avdelingsleder prosjektavdeling vei,
               vann og avløpsanlegg, 
Porsgrunn kommune

11.20       "Mission imppossible" Om å forstå hverandres språk.   
               - Roger Iversen, rørinspektør og daglig leder i Roger Rørinspeksjon AS 

11.40        Digitale muligheter og utfordringer
                - Sivilingeniør Torstein Dalen, Bergen kommune 

12.00        Spørsmål/diskusjon

12.30       Hva har vi lært og hva bør vi ta med oss videre?
                - Bjarne Haugland, daglig leder i VVP

12.50       Oppsummering og takk for nå
                - Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS.

13.00       Lunsj

            

 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner