Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, og administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen deltar på Hallingtreff 2019

Vi er stolt og glad over å samle tre ledere innen norsk infrastruktur på ett brett under Hallingtreff 2019. Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, og administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen, deltar med innlegg og stiller til "Spørretimen". Her kan konferansedeltakerne stille spørsmål som er relevant for norsk vannbransje og få svar "på direkten".

 

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann
Toril Hofshagen leder arbeidet i interesse- og kompetanseorganisasjonen for vannbransjen i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 370 kommuner med ca. 95 % av Norges innbyggere. Leverandører, rådgivere og entreprenører kan være tilknyttede medlemmer.  Toril Hofshagen tok over som direktør i Norsk Vann i 2014, etter flere år som assisterende direktør. Hun er øverste administrative leder for virksomheten og rapporterer til Norsk Vanns styre. Hun representerer Norsk Vann utad mot politikere, myndigheter, samarbeidsorganisasjoner og presse både nasjonalt og på europeisk nivå. 

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund
Julie Brodtkorb er administrerende direktør for Maskinentreprenørenes Forening og leder for Kringkastingsrådet og.Hun var i en årrekke Erna Solbergs nærmeste rådgiver, blant annet i kraft av sin rolle som statssekretær og stabsjef ved statsministerens kontor. Hun valgte å tre ut av politikken i fjor. Da hadde hun jobbet med Erna Solberg og Høyre i 16 år. Hun har markert seg som en sterk leder også i MEF, og har gått inn i sin nye rolle med full kraft. Gjennom et nært samarbeid med blant andre Toril Hofshagen i Norsk Vann har hun satt infrastruktur og vannbransjen på sakskartet. Under Norsk Vanns årskonferanse i Tromsø i september var hun krystallklar i sitt budskap: "Vi kan få en beredskapssituasjon på grunn av dårlig standard på ledningsnettet i Norge. Vi er enig om årsaker, konsekvenser og løsninger, men vi mangler det politiske engasjementet," slo hun fast.

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening
Hun er utdannet sivilarkitekt ved NTNU og var stabssjef i Jernbaneverket før hun kom til Norske arkitekters landsforbund som direktør i 2006. I 2008 gikk hun inn i toppjobben i RIF. Hun ser samfunnssikkerhet, miljø og etikk som viktige satsingsområder for bransjen. RIF er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen. Formålet til RIF er å sikre best mulige vilkår for RIF-medlemmene gjennom rammepåvirkning, synliggjøring av bransjens kjernekompetanse og verdiskapning.For å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og kompetanse, arbeider RIF med rammepåvirkning og bistår medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvaltning, bransjeprognoser, lønnsstatistikk og faglig utvikling. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningskikk. RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 10.600 personer og omsatte for 13,5 milliarder i Norge i 2015.

Ellen Margrethe Jahren Randa, Asplan Viak.
Ellen Margrethe er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og jobber nå hos Asplan Viak, hovedsakelig med NoDig-prosjekter. Hun har også driftserfaring fra arbeid hos entreprenør, og har vært byggeleder. Ellen har vært medlem i SSTTs norske arbeidsgruppe, og er nå engasjert i sekretariatet for SSTT.

Håkon Killerud, Markedssjef PAM Norge, 
Håkon Killerud er markedssjef i PAM Norge, en stilling han har hatt siden 2012. Han kom da fra stillingen som teknisk sjef i Armaturjonsson AS. Han er utdannet VVS-ingeniør samt tatt noen ledelsesfag på BI. Håkon har lang erfaring med rørsystemer og prosjektsalg. Prosjektarbeid og kommunale VA-normer er sentrale oppgaver sammen med et overordnet ansvar for PAM Norges markedsaktiviteter og digitale verktøy. Han er også ansvarlig for PAM MA, som er et avløpssystem i støpejern brukt i større bygg.

Vidar Jellum, VA-konsulent, VA consult AS i Sandefjord
Vidar Jellum begynte i anleggsbransjen i 1986, rett ut fra ungdomskolen. Han gjennomførte Anleggskolen på Blakstad yrkesskole og militærtjeneste som instruktør på Motor og Maskinfører skolen på Hvalsmoen og. I 1996 begynte han i Sandefjord kommune som rørlegger i drift og vedlikeholdsavdelingen, mye med vannlekkasjer og sanering av VA.
Han kom til Mortens Rørinspeksjon i 1998, der han var ansatt i 11 år. Han har senere tatt Bachelor i Bygg og anlegg på Høgskolen i Telemark fra 2009 til 2013, og praktiserte i VA consult i ferier. Sommeren 2013 ble han fast ansatt i rådgiverselskapet og har jobbet der siden. Han jobber nå som VA konsulent i VA prosjekter, både med prosjektledelse og byggeledelse for både private og kommunale oppdragsgivere. Vidar er spesielt interessert i NoDig prosjekter og håndtering av overvann. Utover det er han involvert i alle typer prosjekter som nye VA-anlegg til nytt boligfelt, sanering av VA i etablerte områder, ny VA til etablerte hyttefelter, overvannshåndtering i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og utskifting og nyetablering av pumpestasjoner.

Jo Husby, Ingeniør og kvalitetskoordinator, Norconsult
Jo Husby er ansatt i Norconsult med kontoradresse i Sandvika i Bærum kommune. Her jobber han i divisjonen for vann og avløp, innenfor avdelingen for VA-transportsystemer.  Til daglig er han oppdragsleder for prosjektering av små og store vann- og avløpsprosjekter.  Oppdragene har stor tverrfaglighet og involverer mange fagfelter. I tillegg har han den siste tiden hatt jevnlig oppdrag som byggeleder for vann- og avløpsprosjekter for kommunale byggherrer.

Roger Iversen, daglig leder i Roger Rørinspeksjon AS
Roger Iversen er utdannet rørlegger, og startet sitt eget rørinspeksjonsfirma i 2001, etter 20 år i rørleggerfaget. Nå har han bygget opp en solid merkevare i Harstad-området, der han bare går under navnet Roger Rør.  Roger Iversen er en varm talsmann for praktikerne i bransjen. Han er opptatt av at hele verdikjeden må lære seg stammespråket også til de som jobber i grøfta og som skal utføre oppdragene som teoretikere og akademikere planlegger på sine kontorer.
Til daglig utfører han en rekke tjenester innen vann og avløp, med hovedvekt på rørinspeksjon, trasèsøk og punktreparasjoner på avløpsnettet. Skader på avløp kan i mange tilfeller la seg reparere uten å grave opp, understeker Roger Iversen som under Hallingtreff vil ta for seg temaet om å forstå hverandres språk.

Jan Tore Andersen, avdelingsleder kommunalteknikk i Porsgrunn kommune 
Porsgrunn kommune har god erfaring med kontrakter som er bygd på totalentreprise, men de kjører likevel en samspillsprosess der entreprenør og konsulent planlegger prosjektet i samråd med kommunen, for å unngå mindre konflikter i gjennomføringsfasen.
-Vi har så langt positive erfaringer med dette, sier Jan Tore Andersen, som vil fortelle mer om denne samarbeidsformen mellom konsulenter, entreprenør og byggherre i sitt foredrag på onsdag kl. 11.20.
55-åringen Jan Tore Andersen har 30 års erfaring med kommunalteknikk, og har vært ansatt i Porsgrunn kommune de siste seks årene. Han startet sin karriere som ingeniør ved Hærens ingeniørhøgskole, og har senere jobbet som avdelingsingeniør i Tønsberg kommune, før han ble daglig leder i Holland AS og , seksjonsleder i Larvik kommune. Et par år var han også innom ØPD i Stathelle som driftssjef før han kom til Porsgunn kommmune.

Torstein Dalen, sivilingeniør, Vann og avløpsetaten, Bergen kommune
Torstein har en master i vann- og miljøteknikk fra NTNU i Trondheim. I studietiden var han engasjert i kortere perioder i Rambøll AS og Norconsult AS, og han fikk ulike assistentstillinger innen vann- og miljø ved NTNU. Ved NTNU fikk han også oppdrag med ukentlit datainnsamling, vedlikehold og inspeksjon på Risvollan Urbanhydrologiske målestasjon, der han fungerte som en slags vaktmester.  Sin første «ordentlige» jobb fikk han i Norconsult i Bergen, som ferdig utdannet sivilingeniør. Her var han i fem år, før han i fjor begynte i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Arnt Olav Holm, lekkasjesøker
Holm rundet av i sin stilling ved Vestfold Vann i august i år, og er nå en sprek pensjonist. Han har på mange måter vært «formannen» for norske lekkasjesøkere. Sammen med mange av sine kolleger syns han det er et stort samfunnsmessig problem at nærmere 35 prosent av vannet som leveres ut på nettet i Norge ”går til spille” i form av lekkasjer. Reelt sett er lekkasjeprosenten i Norge trolig nærmere 40 prosent, og Holm har sørget for at en hel yrkesgruppe er blitt oppdatert i lekkasjekontroll og trasèsøk i regi av Rørinspeksjon Norge. Det er i stor grad feil på nyanlegg og manglende ekstern kontroll gjennom mange år som har forårsaket mange feil. Dette ønsker bransjen  og Arnt Olav Holm å gjøre noe med, blant annet gjennom operatørkurs for lekkasjesøkere. Flere norske vannverk har en lekkasjeprosent på over 50 prosent, og i de verste tilfellene har statistikken fra enkelte vannverk ”forsvunnet” fordi ledelsen i vannverkene ikke ønsker å få et for sterkt fokus rettet mot seg.

Bjarne Ulvestad, daglig leder FjellVAR AS
FjellVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i Fjell kommune utenfor Bergen. 30 ansatte sørger for å levere drikkevann av svært god kvalitet, og de tar også hånd om avløpsvannet. Kommunen har gjort en formidabel innsats med reduksjon av lekkasjer i sitt ledningsnett og er nå nede på 6 prosent svinn i vannforsyningen.
Bjarne Ulvestad er sivilingeniør fra NTH. Han kom til Fjell VAR i 2009, og er nå daglig leder i selskapet. Selskapet har en målsetting om å bli best i Norge på organisering av VAR-tjenester

Joakim Sletta, senioringeniør i Sula kommune.
Han har de siste seks årene vært ansatt i Sula kommune med avløp som hovedansvarsområde. Det betyr at han er ansvarlig for oppfølging av drift og vedlikehold av avløpsnettet, og prosjektleder for oppfølging og vedlikehold av kommunedelplan avløp. Han arbeider også med prosjektering og byggeledelse og er IKT-ansvarlig for enheten i kommunen.

John Arild Westby, Funksjonsleder, Oslo VAV
John Arild Westby har lang fartstid i Oslo VAV. Han er medlem i faggruppa for lekkasjekontroll og trasèsøk i Rørinspeksjon Norge. Han ledet blant annet et prosjekt i Oslo der alle kummer i kommunen ble undersøkt. Det tok det cirka et år å undersøke alle kummene. Nå overvåkes en del av kummene med sensorer som sender inn resultater til en driftssentral hver natt. Under Hallingtreff skal han presentere resultater av lekkasjesøk på PE-ledninger med 3 ulike metoder, gjennomført på et testanlegg i regi av Oslo VAV.

Fritz Østrem, driftsleder kommunalteknikk i Sula kommune.
Fritz Østrem er driftsleder for kommunalteknisk avdeling i Sula kommune, en stilling han har hatt de siste fem årene. 
Han har bakgrunn fra det private næringsliv der han har vært selvstendig næringsdrivende som rørleggermester i hele 31 år før han gikk over til offentlig forvaltning.

Markus Rawcliffe, avdelingsleder Drift, NRV og NRA IKS
Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap er et av de mest innovative selskapene i norsk vannbransje. Marcus Rawcliffe er avdelingsleder for driften i selskapet og har lang erfaring i ulike roller i norsk vannbransje. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har vært prosjektleder i Rambøll, rådgiver i Aquateam, Norsk vannteknologisk senter og kom til NRV/NRA som prosjektleder og prosessingeniør i 2011. Nå er han driftssjef i samme selskap.

Hege Seim, distriktssjef, Brødrene Dahl AS 
Hege Seim er distriktssjef Brødrene Dahl AS for vann og miljøteknikk. Hun har fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark som sitt ansvarsområde. Hege Seim har lang bransjeerfaring. Hun startet i vannbransjen allerede i 1990. Hege er opptatt av kvalitet i alle ledd, og at Brødrene Dahl som grossist skal være en god samarbeidspartner for sine kunder. Hun er også opptatt av rekruttering til bransjen, noe hun mener er en stor og viktig utfordring.

Ingfrid Svendsen, daglig leder Kaare Mortensen AS
Ingfrid Svendsen er daglig leder i entreprenørfirmaet Kaare Mortensen AS. Selskapet ble etablert i 1990, der far og sønn gikk sammen om etableringen. I dag har selskapet i underkant av 40 ansatte i Larvik og en omsetning på ca. 60 millioner. I tillegg har selskapet tre søskenbedrifter som utfører anleggsarbeid i andre fylker på Østlandet.
-Uten den kompetanse, kunnskap og erfaring som våre ansatte besitter bortfaller det viktigste vilkåret for å drive grunnentreprenørvirksomhet. Derfor er det viktig for oss at vi representerer en økonomisk, trygg og faglig spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø til alle våre medarbeidere. Det finnes ingen jobb det er verdt å skade seg i, derfor er målet om at alle ansatte skal komme hele og friske hjem – hver dag. Det er vårt aller viktigste fokusområde.

Sverre Tragethon, salgs- og markedssjef, Hallingplast AS
Sverre Tragethon har vokst opp med rørproduksjon i Hallingplast siden han var en neve stor. Gjennom mange års erfaring har han sikret seg solid kompetanse, som han nå har stor nytte av som tredje generasjon Tragethon i familiebedriften Hallingplast AS.  Sverre har utdannelse som markedsøkonom og er i dag salgs- og markedssjef i Hallingplast AS, men også VD for Hallingplast AB i Sverige. Hallingplast AB har kontor i Alingsås, et steinkast fra Stenungsund.

Steinar Tragethon, daglig leder, Hallingplast AS
Steinar Tragethon er den markante lederen av Hallingplast AS som i 2019 kan markere 50 års jubileum. Steinar er stolt over tittelen rørleggermester, men det er som bedriftsleder han har gjort seg bemerket med sitt fokus på produktutvikling og nærhet til sine kunder i inn- og utland. Det er ingen tvil om at Steinars interesse og innsikt for moderne rørproduksjon har ført Hallingplast til et høyt internasjonalt nivå. Hallingplast AS er i dag en av Nordens største og mest moderne plastprodusenter. Nærheten til kunden er god, og fabrikken har god kontakt med fagfolk i vannbransjen- og anleggsmiljøet som er opptatt av å finne nye og enkle løsninger. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og har levert gode resultater gjennom 50 år, stabil drift og god vekst

Borghild T. Folkedal leder programkomiteen for Hallingtreff 2019. Hun blir møteleder sammen med  Martina B. Svedahl. Borghild er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber til daglig i Asplan Viak, med kontor i Drammen. Hun har også bakgrunn fra Norconsult og Hawle Water Technology Norge AS. I 2013 ble hun engasjert av SSTTs arbeidgruppe, og er nå leder av den norske arbeidsgruppen. Folkedal har et brennende engasjement for at flere skal lære mer om NoDig-metodene, og ta disse i bruk der det er samfunnsøkonomisk gunstig.

Martina Bergh Svedahl er VA-ingeniør i Asplan Viak AS, der hun også er fagkoordinator for NoDig. Martina er Can.mag fra Høgskolen i Bø i Telemark og VA-ingeniør fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, NMBU på Ås. Hun har blant annet vært inspektør i Mattilsynet, miljøhygieniker i Næringsmiddeltilsynet og gruppeleder for Vann- og miljø i Asplan Viak i Drammen. Martina er også fagsekretær i Rørinspeksjon Norge, og har deltatt ved en rekke Hallingtreff opp gjennom årene. Påmelding

Klikk på lenken under for å komme til påmeldingsskjema for Hallingtreff

Påmeldingsskjema ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner