Årets tema er «Fra idéer til smarte løsninger». (Foto: Odd Borgestrand)

Programmet for Hallingtreff 2018 ser du under!

Onsdag 10. januar

07.57     Tog fra Bergen - forhåndsbestilte plasser - Buss til Hallingplast

08.25     Tog fra Oslo - forhåndsbestilte plasser - Buss til Hallingplast

12.00     Fabrikkbesøk Hallingplast AS.

                Omvisning/produktutvikling

                Rørdeler og produkter i praksis

                Underholdning/servering

17.00     Avreise til Vestlia Resort, innsjekk

19.00     Middag og «yngleplass»

 

Torsdag 11. januar

07.00     Frokost

08.00     Velkommen til det 21.Hallingtreff

08.15     Viktigheten av vannbransjen, - fra Meteorologisk Institutt 

             - Statsmeteorolog John Smits 

08.45     Spørsmål/diskusjon

09.00     Pause/utstillingsvandring

Del 1: MIRA-prosjektet: Erfaringer og synspunkt fra byggherre, rådgivere og entreprenør.

10.00     Byggherre forteller om bakgrunnen for prosjektet, planprosessen, entrepriseinndeling, konsulents vurdering, resultater og erfaringer fra prosjektet.

             - Vidar Hellerud, Rådgiver Drift MIRA IKS

10.20     Cowi forteller om søknadsprosessen med mange involverte etater, samt betraktninger rundt etablering av sjøledning i Glomma og Leira.

             - Olav Solheim, Rådgiver COWI AS

10.40     Sweco forteller om pumpestasjoner, lange overføringsledninger, omfattende geotekniske undersøkelser og stabilitetsberegninger.  

             - Hilde N. Aas, Prosjektleder i SWECO AS    

11.00     Kjeldaas forteller om styrte boringer under Glomma. Forundersøkelser, modifisert totalentreprise, offentlige anskaffelser, gjennomføring, erfaringer.

             - Hendrik Panman, Prosjektleder hos Kjeldaas AS

11:20    Spørsmål/Diskusjon v/Møteledere

11.45     Lunsj / Utstillingsvandring

Del 2: «Kommunenes hverdag»

13.00     Når situasjonen krever handling Narvik gikk fra 70 – 40 % vannlekkasjer på 3 år.  Norges beste drikkevann 2005, 2008 og 2016.  

             - Trude Rostvik Bertnes, Daglig leder i Narvik Vann 

13.20     Utfordringer i en vekstkommune - Hvordan påvirker befolkningsvekst og store industriaktører VA-avdelingen? 

             - Arne Helgesen, Avdelingsleder VA i Lindås kommune

13.40     Befolkningsvekst – utfordringer ved ledningsfornyelse og kommunikasjon med innbyggerne

             Mats Rostø, Verkställande direktör, Nacka Vatten och Avfall 

14.00     Spørsmål/Diskusjon v/Møteledere

14.30     Pause/utstillingsvandring - noe å bite i

Del 3: «Fra idéer til smarte løsninger»

15.30    Anboring på vannstrømpe - forskningsprosjekt v/Olimb AS

            - Rolf Dalby, Driftsleder Utvikling Olimb AS

15.50     NoDig Challenge - utviklingssamarbeid mellom privat aktør og offentlig virksomhet

             - Borghild T Folkedal, Forretningsutvikler i Hawle Water Technology Norge AS

16.10     Spørsmål/Diskusjon

16.40    Utstillingsvandring

17.10     Slutt for dagen

19.00     Apperitif i baren

19.30     Festmiddag

 

Fredag 12. januar

07.00 -08.30 Frokost og utsjekk

08.30     Velkommen til dag 2 på Hallingtreff v/SSTT og RIN

08.40     Metodevalg – hvordan velge riktig metode for ditt prosjekt?

              - SSTT arbeidsgruppe

10.20     Kaffepause og utsjekk

10.40     E-Pulse. Tilstandsvurdering av eksisterende vannledninger

             - Håkon Killerud, Markedssjef i PAM Norge

11.00     Presentasjon av ny Norsk Vann rørinspeksjonsmal - 
              "Rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp" 

              - Hans Jørgen Haugen, Rådgiver i Asplan Viak AS

11.20     Feil på nyanlegg

              - Kåre Aabye, Driftsleder NORVA24

11.40     Kaffepause

12.00     Konkurranse på Innovasjon

              - Frode Berteig, overingeniør, Bærum kommune

12.30     Kompetansesenteret - en ny tid for operatørene?

              - Sigurd Grande, avdelingsdirektør Oslo VAV

12:50     Oppsummering og takk for nå!

13:15      Lunsj

Avreise med tog fra Geilo til Oslo kl. 15:16  Til Bergen kl. 15.41

 

Påmelding

Klikk på lenken under for å komme til påmeldingsskjema for Hallingtreff

Påmeldingsskjema ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner