Borghild T. Folkedal (t.h) leder programkomiteen for Hallingtreff 2018. Hun blir møteleder sammen med Martina B. Svedahl.

 

Borghild T. Folkedal leder programkomiteen for Hallingtreff 2018. Hun blir møteleder sammen med  Martina B. Svedahl. Borghild er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber til daglig i Hawle Water Technologi. Hun har også bakgrunn fra Norconsult og Asplan Viak. I 2013 ble hun engasjert av SSTTs arbeidgruppe, og er nå leder av den norske arbeidsgruppen. Folkedal har et brennende engasjement for flere skal lære mer om NoDgg metodene, og ta disse i bruk der det er samfunnsøkonomisk gunstig.

Martina Bergh Svedahl er VA-ingeniør i Asplan Viak AS, der hun også er fagkoordinator for NoDig.  Martina er Can.mag fra Høgskolen i Bø i Telemark og VA-ingeniør fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU på Ås. Hun har blant annet vært inspektør i Mattilsynet, miljøhygieniker i Næringsmiddeltilsynet og gruppeleder for Vann- og miljø i Asplan Viak i Drammen. Martina er også fagsekretær i Rørinspeksjon Norge, og har deltatt ved en rekke Hallingtreff opp gjennom årene. 

John Smiths, Statsmeteorolog. 

John Smits er en erfaren meteorolog. Han tok hovedfag i meteorologi ved Universitet i Oslo og ble arbeider til daglig ved Meteorologisk Institutt. Han har vært værmelder i NRK siden 2000, en jobb han trives godt i. På Hallingtreff vil han holde åpningsforedraget, der temaet er viktigheten av vannbransjen, sett fra Meteorologisk Institutt. 

Trude Rostvik Bertnes, daglig leder Narvik Vann
Trude Rostvik Bertnes er daglig leder i Narvik Vann, som tre ganger har blitt kåret til Norges beste vann. Bertnes er utdannet sivilingeniør. Narvik Vann ble etablert i 2004 som eget foretak og har i dag 28 ansatte. De siste årene har det kommunale foretaket stort fokus på blant annet lekkaksjelytting. I 2013 hadde Narvik Vann over 47 prosent vanntap. I 2016 var tapet redusert til i overkant av 33 prosent.

Vidar Hellerud, rådgiver MIRA
Vidar Hellerud er rådgiver i Mira IKS, som i 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet.  Her skal det legges ned 35 km ledningsnett og bygges 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbasseng. Hellerud vil fortelle om erfaringer fra prosjektet og hva Mira IKS så langt har lært. Han har lang erfaring fra Sørum kommune, hvor han begynte å jobbe med renseanlegg og pumpestasjoner i 1986.

Hilde Nystog Aas, prosjektleder Sweco
Hilde Nystog Aas er prosjektleder, VA teknikk i Sweco, Hun har vært en aktiv aktør i VA-bransjen som rådgiver de siste 25 årene. Hun har sin utdannelse innen bygg og anlegg fra ingeniørhøgskolen i Grimstad. Da Norsk Vann  i fjor skulle utarbeide sin faglige rapport om NoDig var det Sweco som vant konkurransen om oppdraget. Fra Sweco sin side var det naturlig at Espen Killingmo og Hilde  Nystog Aas tok seg av ledelsen av dette arbeidet, sammen med blant andre Ane Kristiansen og Christian Skjæret, som begge jobber med NoDig for Oslo VAV.-Jeg opplevde dette som motiverende og inspirerende. Jeg håper rapporten blir et redskap spesielt for kommunene rundt om i landet med liten eller ingen erfaring innen NoDig, sier hun. Under Hallingtreff vil hun fortelle om Sweco sin rolle som rådgiver under MIRA-prosjektet.

Olav Solheim, Rådgiver i COWI
Olav Solheim har vært ansatt i COWI AS siden 1987 og har som fagfelt ledningsanlegg under vann. Han er utdannet yrkesdykker og ingeniør. På Hallingtreffet vil Olav Solheim informere om COWIs del av prosjektet for MIRA. Det innebærer trasevalg og utfordringer med disse, samt søknadsprosessen for disse ledningene.

Hendrik Panman, Prosjektleder i Kjeldaas
Hendrik Panman er oppvokst i Nederland og tok også sin cand.mag. der innenfor Kommunalteknikk i 1989. Etter å ha jobbet i 3 år i Nederland og reist jorda rundt flyttet han med sin norske Anita i 1993 til Norge. Har jobbet i kommunal sektor, rådgiverbransjen og nå de siste 6 år hos i Kjeldaas AS. Han ble kjent med NoDig i 1998 i Sande kommune og ble ikke mindre interessert i sin tid hos VA teknikk AS i Drammen. Han har vært med å gjennomføre store og spennende NoDig prosjekter hos Kjeldaas, hvorav blant annet Norges lengste retningsstyrte boring under Glomma for MIRA. På Hallingtreff vil han gi et innblikk i entreprenørselskapets del av MIRA-prosjektet.

Arne Helgesen, Avdelingsleder VA i Lindås kommune
Arne Helgesen er avdelingsleder i Lindås kommune på teknisk VA. Han har bakgrunn som rørlegger, industrirørlegger og driftsoperatør. Helgesen har jobbet mye med prosjekt og oppfølgning av prosjekt i drift. På Hallingtreff skal han fortelle om kommunens hverdag og hvordan det er å ha Statoil som kunde. Kommunen leverer blant annet drikkevann til Nordsjøen. Avdelingslederen vil fortelle om hvordan det er å ha en stor, krevende kunde og litt om valg av materialer på nye prosjekter.

Mats Rostø, Verkställande direktör, Nacka Vatten och Avfall
Mats Rostø har jobbet 25 år i VA-bransjen og har bred erfaring fra både kommunal og privat sektor. Han har siden 2016 vært ansvarlig for vann og avløp i Nacka Kommune i Sverige. Han er også leder av Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT. På Hallingtreff vil han fortelle om hvordan veksten i kommunen skaper utfordringer for ledningsnettet og fornyelser.

Rolf Dalby, driftsleder Olimb
Rolf Dalby er til daglig driftsleder for utviklingsavdelingen hos Olimb, har vært firmaets «Petter Smart» i en årrekke. Alltid på jakt etter løsninger som kan forenkle hverdagen for operatørene og som kan bidra til at arbeidsgiveren hele tiden ligger i front innen NoDig. Dalby har vært en sentral skikkelse i det som på fint heter «innovasjon» hos Olimb og i NoDig-bransjen.
Olimb har etablert samarbeid med Innovasjon Norge for fornyelse av vannledninger med minimal eller ingen oppgraving.Det nye prosjektet, som også har fått støtte fra Miljøteknologiordningen, har fokus på forankring av eksisterende anboringsklammer og forsegling av anboringspunkt etter rørfornying. Dette vil vi høre mer om under Hallingtreff

Hans Jørgen Haugen, Sivilingeniør Asplan Viak
Hans Jørgen Haugen er sivilingeniør fra NTNU og har bred erfaring innen VAR. Han har arbeidet som rådgiver blant annet ISIS AS. Norvar, VA teknikk AS, Norconsult og nå ved Asplan Viak AS i Drammen. Han har også vært produktansvarlig lekkasjekontroll i Kongsberg Esco AS og Ulefos AS. Han har inngående kunnskap om lekkasje-kontroll og utstyr / hjelpemidler for å redusere vannlekkasjene. Har vært aktiv og engasjert i Rørinspeksjon-Norge (RIN) administrativt og faglig over mange år. Under Hallingtreff står han ansvarlig for presentasjon av ny Norsk Vann rørinspeksjonsmal - "Rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp".

Håkon Killerud, Markedssjef PAM Norge, 
Håkon Killerud er markedssjef i PAM Norge, en stilling han har hatt siden 2012. Han kom da fra stillingen som teknisk sjef i Armaturjonsson AS. Han er utdannet VVS-ingeniør samt tatt noen ledelsesfag på BI. Håkon har lang erfaring med rørsystemer og prosjektsalg. Prosjektarbeid og kommunale VA-normer er sentrale oppgaver sammen med et overordnet ansvar for PAM Norges markedsaktiviteter og digitale verktøy. Han er også ansvarlig for PAM MA, som er et avløpssystem i støpejern brukt i større bygg.

Kåre Aabye, Driftsleder VA Norva24
Kåre Aabye er driftsleder VA i Norva24, Ringerike Septikservice. Kåre Aabye etablerte Vann og Rørservice i 1996, som nå er en del av Norva24-konsernet.  Han har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid, etablert en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge. Aabye er en praktiker som hele tiden jakter på forbedringer i et norsk ledningsnett som er i forfall. Hans mantra er kompetanseheving og kvalitetskontroll av både eksisterende og nye VA-anlegg. Han har gjennom Rørinspeksjon Norge delt kompetanse med kolleger og konkurrenter, og har et sterkt ønske om at det en dag blir mulig å kunne ta et fagbrev innenfor denne delen av norsk infrastruktur.

Sigurd Grande, avdelingdirektør Oslo VAV
Sigurd Grande er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Oslo VAV. Grande har, som representant for Oslo VAV, vært aktiv i det etter hvert så velkjente NoDig Challenge prosjektet. I tillegg sitter han som leder for styringsgruppa for nytt VA-senter i tilknytning til NMBU på Ås, der han også er leder for interimsstyret.
Grande må betegnes som en av de virkelig tydelige drivkreftene innen vann- og avløpssektoren i Norge. Under Hallingtreff vil Grande bidra med sine tanker omkring etableringen av et kompetansesenter for VA-bransjen i Norge.

– Det er behov for høyere kompetanse i alle deler av bransjen. Framtidens VA-tjenester må ha fokus på økt innovasjonstakt og bidra til grønn konkurransekraft for norsk næringsliv. 
Fagmiljøet har høye ambisjoner for et nasjonalt senter, til glede for offentlig og privat næringsliv. Her skal det utdannes og etterutdannes gode VA-medarbeidere. Det skal også drives forskning og innovasjon i tett samarbeid med andre høyskoler og universiteter i Norge.

 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner