Årets tema er "Kloke hender" og fokuserer på praktikernes kunnskap. (Foto: Odd Borgestrand)

Programmet for Hallingtreff 2017 ser du under, men det kan også lastes ned her!

Onsdag 11.januar

07.57     Tog fra Bergen - forhåndsbestilte plasser Ankomst Ål 11.14. Buss til Hallingplast

08.25     Tog fra Oslo - forhåndsbestilte plasser Ankomst Ål 11.34. Buss til Hallingplast

12.00     Fabrikkbesøk Hallingplast AS.

                Omvisning/produktutvikling

                Rørdeler og produkter i praksis

                Underholdning/servering

17.00     Avreise til Vestlia Resort, innsjekk

19.00     Middag og «yngleplass»

 

Torsdag 12.januar

07.00     Frokost

08.00     Velkommen til det 20.Hallingtreff

08.10     -Vi kan ikke leve med et vannledningsnett i så sterkt forfall.

                Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

08.50     Spørsmål/diskusjon

09.00     Pause/utstillingsvandring

09.30     «Kloke hender» - Innledning ved Helge Hiram Jensen

09.45     Sporhund etter vannlekkasjer - Tom-Rune Kaurin, Bærum kommune

10.15     Rask og effektiv reparasjon av vannlekkasjer - Trond Svendsen, Bergen Vann

10.45     Pause/utstillingsvandring

11.15     VA-Bank för kloka händer - Walter Jonasson / Hans-Åke Mähler, Vakin 

12.00     Lunsj / Utstillingsvandring

13.30     «Kloke hender» – Debatt, Helge Hiram Jensen

14.30     Pause/utstillingsvandring

15.00     Kummer = Viktig del av ledningsfornyelsen - møteleder innleder

15.05     Ny VA-kummer, Terje Reiersen, Basal as

15.30     Gamle avløpskummer tettes - Hendrik Panman, Kjeldaas AS

15.50     Effekten av strømperenovering – Erfaringer, Ola Valved, Asker kommune

16.15     Pause/utstillingsvandring

16.45     NoDig som supplement til konvensjonell graving - Øystein Olimb, Olimb Anlegg as / Jack Valleraune, Park & Anlegg

17.15     Konferansen oppsummeres

17.30     Slutt for dagen/utstillingsvandring

19.30     Apperitif i baren

20.00     Festmiddag med 20-års markering

 

Fredag 13.januar

07.00     Frokost

08.00     Fremtidens NoDig i Norge og Sverige» - Debatt

09.30     Takk for denne gang

10.30     Avreise fra hotellet – tog til Oslo

11.00     Lunch for de som ikke tar toget

11.30     Avreise fra hotellet – tog til Bergen

Påmelding

Hallingtreff 2020 er fulltegnet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner