Tom A. Karlsen blir programleder for det faglige programmet under Hallingtreff 2017

 

Seniorrådgiver Tom A. Karlsen, Cowi  AS blir programleder for det faglige programmet under Hallingtreff 2017. Sammen med Arve Hansen i VA-teknikk og Steinar Tragethon i Hallingplast har han vært aktiv i utforming av årets program. Karlsen har lang VA-erfaring og er en dyktig møteleder.

Underdirektør Kjetil Tveitan, Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
Underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet har klare meninger om behovet for oppgradering av ledningsnettet. Under Kursdagene til Tekna i Trondheim i fjor sa han følgende:
-Jeg registrerer en uvilje i deler av bransjen til fornying. Jeg hører at vi har så mye vann at vi kan sløse med drøyt 30 prosent av det som produseres. Dette er en argumentasjon jeg har lite til overs for.
Torsdag 12.januar kl. 08.10: -Vi kan ikke leve med et vannledningsnett i så sterkt forfall.

Helge Hiram Jensen, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania
«Kloke hender» er temaet for Hallingtreff 11.-13.januar 2017. Mannen som skal formidle innholdet i tematikken heter Helge Hiram Jensen. Han kaller seg blant annet for kloakk-kunstner. Det ligger spenning i lufta, og kanskje også hos grøftefolket, når førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania skal løfte fram kunnskapens praktiske hender.
Torsdag 12.januar kl. 09.30: «Kloke hender» - Innledning ved Helge Hiram Jensen
Torsdag 12.januar kl.13.30: «Kloke hender» – Debatt, Helge Hiram Jensen

Overingeniør Frode Berteig, Bærum kommune
Berteig arbeidet til daglig med prosjektutvikling vann og avløp i Bærum kommune. Berteig har lang erfaring og bred kompetanse. Han er blant annet medlem av den norsk arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Threnchless Technology
Torsdag 12.januar kl. 09.45:Sporhund etter vannlekkasjer

Lekkasjeleder Tom-Rune Kaurin, Bærum kommune
Tom-Rune Kaurin leder lekkasjegruppa i Bærum kommune. Han vil holde foredrag sammen med Frode Berteig, og her komme inn på hvordan de arbeider for å oppdage vannlekkasjer så raskt som mulig.
Torsdag 12.januar kl. 09.45: Sporhund etter vannlekkasjer

Leder vanndistribusjon Sandra McCarley, Bergen Vann KF
– Jobben min i Bergen Vann er veldig givende. Her får jeg samarbeide med engasjerte og faglig dyktige mennesker, noe som hever kompetansen på både teoretikerne og praktikerne i foretaket, sier Sandra McCarley, leder for vanndistribusjon.
– I Bergen Vann kan man virkelig gjøre en forskjell. Har man ideer om forbedringer for driften, blir man lyttet til, sier hun.
Torsdag 12.januar kl.10.15: Rask og effektiv reparasjon av vannlekkasjer

Driftsleder Trond Svendsen, Bergen Vann KF
Trond Svendsen er driftsleder i Bergen Vann KF med spesielt ansvar for vedlikehold av vannledningsnettet. Sammen med Sandra McCarley vil han fortelle hvordan Bergen kommune og Bergen Vann KF håndterer lekkasjeproblematikken på en effektiv måte.
Torsdag 12.januar kl.10.15: Rask og effektiv reparasjon av vannlekkasjer

Vedlikeholdsleder Walter Jonasson
Tidligere i år opplevde vedlikeholdsleder Walter Jonasson i Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB at en 3000 meter lang avløpsledning måtte saneres etter at det ble oppdaget innlekking av olje.  Da er det viktig å ha en VA-bank med kloke hender.  Jonasson vil holde sitt foredrag sammen med sin kollega Hans-Åke Mähler.
Torsdag 12.januar kl. 11.15: VA-Bank för kloka händer.

Teknisk direktør Terje Reiersen, Basal AS
Basal og Ulefos har sammen laget en egen standard for komplett vannkum, med arbeidstittel ULEBAS-standard.  Dette er en omdiskutert «standard» i bransjen.
-Målet er en felles kravspesifikasjon, hvor alle aktører til komplett prefabrikkert vannkum deltar, sier teknisk direktør i Basal, Terje Reiersen som oppfordrer alle relevante aktører til å innarbeide sine produkter i denne standarden. Han mener Han det finnes mange kummer rundt om i landet som blir påført belastinger utover det de er dimensjonert for, da det ofte er behov for dimensjonsøkning ut fra forankret armaturdimensjon.
Torsdag 12.januar kl. 15.05: Nye VA-kummer

Prosjektleder Hendrik Panman, Kjeldaas AS
Det kan bli en helt ny hverdag for kommuner som ønsker å rehabilitere avløpskummer i forbindelse med sanering av gamle avløps- eller overvannsnett. Kjeldaas AS er først ute med ei kum-strømpe som er produsert av glassfiber og som herdes med UV-lys. 
Resultatet er en «ny», tett og varig kum som fornyes på kort tid – uten graving. De første kummene er installert i friluftsområdet Mærradalen i Oslo.  Nettopp i områder der det er ønskelig med minimal graving er dette en svært godt egnet metode for renovering, mener prosjektleder hos Kjeldaas AS, Hendrik Panman.
Torsdag 12.januar kl. 15.30: Gamle avløpskummer tettes.

Ingeniør Ola Valved, Asker kommune
Ingeniør Ola Valved ved kommunalteknisk avdeling i Asker kommune, har gjennom de siste årene gjennomført et planmessig opplegg med strømperenovering av avløpsledninger. Erfaringer fra dette arbeidet vil han belyse under sitt foredrag.
Torsdag 12.januar kl. 15.50: Effekten av strømperenovering, - erfaringer.

Driftssjef Øystein Olimb, Olimb Anlegg as
Olimb har en sterk posisjon innen gravefrie metoder i Norge. I 2017 markerer firmaet sitt 60 års jubileum, og det er 40 år siden firmaet introduserte Insituform-strømpa, og dermed starten på NoDig-epoken i Norge. Under Hallingtreff vil han belyse hvordan gravefrie metoder kan kombineres med konvensjonelle metoder.
Torsdag 12.januar kl. 15.50: NoDig som supplement til konvensjonell graving 

Daglig leder Jack Valleraune, Park & Anlegg AS
Park & Anlegg har bygget seg opp til å bli en stor entreprenør innen infrastruktur på Østlandet. Selskapet markerer 20 års jubileum i 2017, og Jack Valleraune var en av grunnleggerne av firmaet. Park & Anlegg har ved flere anledninger benyttet NoDig-entreprenører som underentreprenører og Valleraune holder sitt foredrag sammen med Øystein Olimb.
Torsdag 12.januar kl. 15.50: NoDig som supplement til konvensjonell graving 

 

Fredagens program blir snart oppdatert

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner