Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann er en av foredragsholderne under Hallingtreff 2016

Foreleser-galleriet:

Tom A. Karlsen

COWI AS

TOK@cowi.no

Toril Hofshagen

Administrerende direktør i Norsk Vann

toril.hofshagen@norskvann.no

Dag Espen Båsum

Båsum Boring as

espen@basum.no

Nils Skretteberg

Steg Entreprenør as

nils@steg.no

Birger Marøy

Kommunalteknisk sjef i Skedsmo kommune

BirgerM@skedsmo.kommune.no

Hendrik Panman

Kjeldaas as

h.panman@kjeldaas-as.no

Svein Rune Myhre

Olimb Group as

svein.myhre@olimb.no

Arild Rydh

Prosj.leder ved Prosj.enh. i Bærum kommune

arild.rydh@baerum.kommune.no

Dan M. Gjærstad

Prosj.leder ved Prosj.enh. i Bærum kommune

dan.gjerstad@baerum.kommune.no

Stig Hernholm

Prosj.leder, Planavd. i Porsgrunn kommune

stig.hernholm@porsgrunn.kommune.no

Dag Lauvås

Prosj.leder, Planavd. i Porsgrunn kommune

Dag.Lauvas@drmk.no

Sven Styrud

ENVIAB AB

sven@enviab.se

Tore Andersland

Fagleiar VVA i Os kommune

tore@os-ho.kommune.no

Lars Wermskog

Seksjonsleder for vanndistribusjon Oslo VAV / SSTT

lars.wermskog@vav.oslo.kommune.no

Steinar Tragethon

Hallingplast as

steinar.tragethon@hallingplast.no

Arve Hansen

VA teknikk as

arve@va-teknikk.no

 

Påmelding

Hallingtreff 2020 er fulltegnet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner