Sivilingeniør Erling Holm er en nestor innen skandinavisk vann-og avløpssektor. Endelig er han på plass som foredragsholder også på Hallingtreff.

Erling Holm
Erling Holm ApS
erling.holm@mail.dk

Jarle Furre
Stavanger kommune
jfurre@stavanger.kommune.no

Bjørn Zimmer Jacobsen
Stavanger kommune
biorn.zimmer.iacobsen@stavanger.kommune.no

Henrik Flateland
Xepto AS
henrik.flateland@xepto.com

Jan Scheel
NIRAS as
jns@niras.dk

Nils Kristen Skaar
Haram Kommune
Nils.Skaar@haram.kommune.no

Tom A. Karlsen
Cowi as
tok@cowi.no

Roger A. Lippert
Ringerike kommune
roger.lippert@ringerike.kommune.no

Markus Rawcliffe
Nedre Romerike Vannverk IKS
markus.rawcliffe@nrva.no

Espen Killingmo
Sweco as / SSTT
espen.killingmo@sweco.no

Steinar Tragethon 

Hallingplast AS
steinar@hallingplast.no

Påmelding

Hallingtreff 2020 er fulltegnet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner