Uønskede hendelser nøkkelen til framgang?

15.01.2015

-Vi lever i en bransje der skadene går igjen. Ingenting tåler alt. Det handler om å velge riktig løsning og riktig styrke på et PE-rør. Uønskede hendelser kan ofte være nøkkelen til framgang. Det hevdet sivilingeniør Tom A. Karlsen fra rådgiverselskapet Cowi i sitt foredrag om konsekvenser av dårlig arbeid.

Det handlet om optimale løsninger, både for de store overordnede VA-systemene og for de små detaljene, understreket Tom A. Karlsen om konsekvenser av dårlig arbeid.

Spektakulært brudd

Han tok for seg et brudd på et PE-rør på 1400 mm som et eksempel på uønskede hendelser. Bruddet skjedde ved Norske Skog i Halden i 2004. En gammel treledning ble byttet ut med en PE-ledning. Etter åtte års drift kom bruddet.Bruddet oppsto i PE – kragen i en flenseskjøt med styrerør. Styrerøret har i oppgave å redusere spenningene i hulkilen i PE-kragen og begrense lekkasjemengden ved brudd i PE- kragen eller sveisen.

Bruddet kunne fått store konsekvenser for Norske Skog, Dersom fabrikken måtte stenges ned ville det føre til omsetningstap på 6-7 millioner kroner i døgnet.

Etter tre dagers intenst arbeid var feilen rettet opp. Det var et innvendig trykk som ga for stor spenning, og som dermed førte til bruddet.

VA-faget skal videreutvikles

Under dette temaet kom rådgiverveteranen med 40 års erfaring med en rekke råd til sine bransjekolleger.
Rådgiverne må begynne å gjøre statiske analyser av ledninger for å finne riktig styrkeklasse

    - Vi må finne bedre flensekoblinger for PE rør
    - Vi må få bedre geometrisk utformede PE – krager
    - Vi må kontrollere utførelsen på anleggsplassen
    - Vi må benytte teleskoprør av syrefast stål for flensekoblinger med store diametere for å redusere
      montasjespenningene.

 -Karlsen gå også klar melding til entreprenørene om ikke å "tvinge på" store tiltrekkingsmomenter i flensekoblingen.Flensekoblinger er en systemløsning bestående av PE-krage, pakningsløsning, stålflens / styrerør, bolter, sveis og tiltrekningsmoment.

Karlsen spurte retorisk hvem som har totalansvaret? Styrerør begrenser lekkasjemengden og reduserer påkjenningen på kragen. Når garantitiden er ute, er alt ansvar på byggherren selv om vi skal ha 100 års levetid, var svaret han selv ga.» I din pannes sved skal du tjene ditt brød».  Ingen ting kommer gratis konkluderte rådgiveren med hovedsete i Fredrikstad.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner