Mongstad huser over 100 bedrifter og ligger i Lindås kommune.

Stor aktør i liten kommune

11.01.2018

Avdelingsleder Arne Helgesen i VA-avdelingen i Lindås kommune, rett nord for Bergen, tok for seg vannforsyning i en oljekommune.  Kommunen har 15.500 innbyggere og har i flere år slitt med betydelig vannmangel. 

Lindås kommune har Mongstad-anlegget som en stor aktør, og dermed som en krevende kunde i Statoil. Helgesen la ikke skjul på at det tar mye tid å diskutere seg fram til gode samarbeidsløsninger med en så stor aktør.

Da oljeraffineriet ble etablert på 70-tallet oppsto det stor vannmangel i kommunen. Hovedvannverket mot kommunesenteret Knarvik ble bygget ut tidlig på 80-tallet.  I 1987 fortsatte utbyggingen mot Mongstad med sjøledninger. Mongstad er i dag et stort industriområde med drøyt 100 bedrifter og flere tusen arbeidsplasser. CCB driver verdens største offshorebase på Mongstad, Mongstad er også Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Kommunen skal nå etablere en ny råvannsledning på 8,2 kilometer i samarbeid med Statoil.  Omtrent halvparten er sjøledning. Prosjektet er kostnadsberegnet til 100 millioner kroner, opplyste Helgesen.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner