MIRA-prosjektet settes under lupen

17.11.2017

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS, MIRA, har gjennomført et av de største VA-prosjektene i Norge de senere årene. Et splitter nytt renseanlegg på Tangen i Sørum ble tatt i bruk i november i fjor, men MIRA-prosjektet er langt mer enn et nybygg.

MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet kommuner.

De tre kommunene hadde gamle og slitte avløpsrenseanlegg. Kommunene er typiske vekstkommuner, og myndighetenes krav til stadig bedre avløpsrensing gjorde det nødvendig å gå sammen om et nytt renseanlegg. I tillegg til selve renseanlegget er det etablert et nytt transportanlegg med overføringsledninger på totalt 35 kilometer. Det er også etablert en rekke nye pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur.

 

Renseanlegget på Tangen i Sørum kommune hadde offisiell åpning 24 november 2016. 

Under Hallingtreff 2018 setter vi MIRA-prosjektet under lupen for å dele erfaringer og synspunkt fra byggherre, rådgivere og entreprenør.

 

Presentasjonen er bygget opp over en tidslinje fra start til mål, der Vidar Hellerud, Rådgiver Drift ved MIRA IKS, vil fortelle om bakgrunnen for prosjektet og komme inn på selve planprosessen og entrepriseinndelingen.

Rådgiver i Cowi AS, Olav Solheim, tar for seg søknadsprosessene med mange involverte etater, samt betraktninger rundt etablering av sjøledning i Glomma og Leira.

Prosjektleder i Sweco AS, Hilde N. Aas tar for seg arbeidet med etablering av

pumpestasjoner, lange overføringsledninger, de omfattende geotekniske undersøkelsene og stabilitetsberegningene.  

Prosjektleder hos entreprenørfirmaet Kjeldaas AS, vil gi et innblikk i utfordringene med styrte boringer under Glomma. Han vil fortelle om selskapets erfaringer med forundersøkelser, modifisert totalentreprise, offentlige anskaffelser og gjennomføring.

 

Dette blir en liten «thriller» av en presentasjon, der alle aktører har forberedt seg godt gjennom høsten 2017. Nå er det bare finalen igjen, og den finner altså sted under Hallingtreff torsdag 11.januar fra kl.10.00 til 11.45, inklusiv spørsmål og diskusjoner etter presentasjonen, forteller møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh-Svedahl.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner