Bildet: Alt for mange menn er opptatt av å bygge sitt eget ettermæle i form av egne VA-normer. De er også et hinder for utviklingen i sine kommuner, mener teknisk rådgiver i Kjeldaas AS, Øystein Bjørløw, som fikk æren av å holde årets åpningsforedrag under Hallingtreff, med et skjevt blikk på norsk vannbransje. Foto: Odd Borgestrand

Må gå opp nye spor

14.01.2020

Dersom vi skal makte morgendagens utfordringer kan vi ikke fortsette i de samme sporene som vi går i dag. Går vi i gamle spor kommer vi aldri først fram til nye løsninger.

Det var hovedbudskapet til daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, da han åpnet konferansedelen av årets Hallingtreff på Geilo. 300 deltakere er samlet i Vestlia-hallen på Geilo for å bli inspirert til nye og smarte løsninger, samtidig som dette er praktikernes arena for utveksling av erfaringer.

 

Bransje i endring er hovedtemaet for årets Hallingtreff, men Steinar Tragethon  stilte en rekke spørsmål ved om bransjen klarte å følge med i den teknologiske og digitale utviklingen.

 

Må våge å tenke nytt

-Våger vi å tenke alternative løsninger, og har vi etablerte mål på våre anlegg? Tar vi i bruk ny viten eller baserer vi oss på 50 år gammel kunnskap?  Vi må ikke hele tiden skylde på vår spesielle topografi for å ta i bruk nye metoder og nye produkter. Vi er kanskje ikke sultne nok, og det er også et spørsmål om vi har politikere som har den nødvendige innsikt i bransjens utfordringer, sa han blant annet.

-Tenk om vi kunne redusere lekkasjeprosenten i Norge fra 30 til på 10 prosent de neste 10 årene, og samtidig fjernet begrepet selvkost. Selvkost er en bremsekloss i utviklingen av bransjen, mente Steinar Tragethon.
-Er vi i endring, eller drifter vi sideveis, spurte han retorisk. -Vann på rett ellerfeil plass viser at vann og avløp er det viktigste i vår verden. Vi klarer oss ikke uten. Vann gir hygge eller problem. Går vi i gamle spor går vi aldri først, konkluderte Steinar Tragethon.

Skjevt blikk på bransjen
Teknisk rådgiver i Kjeldaas AS, Øystein Bjørløw fikk æren av å holde årets åpningsforedrag, med et skjevt blikk på norsk vannbransje.
-Jeg har et mål om at vi skal hjelpe hverandre fram i denne bransjen som er preget av alt for mange middelaldrende menn med sølvfarget hår.

-Vi er i en ekstrem endring. Tidligere var vi nesten bare menn, men nå har vi fått inn mange dyktige jenter. De kommer for fullt som øverste ledere i entreprenørselskaper, som seniorer i rådgiverselskaper og de kommer ute i felt. De er sultne på kunnskap, og vi må sørge for kompetansedeling. Alt for mange menn er opptatt av å bygge sitt eget ettermæle i form av egne VA-normer. De er også et hinder for utviklingen i sine kommuner.
Vi må skape god kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, og vi må ha respekt for de gode praktikerne, sa Bjørløw før han fyrte av dagens friskeste påstand:

«-Det er bare en ting som kan bli tettere enn tett i vår bransje, og det er folk. De kan bli helt tette, slo han fast, og siktet nok en gang til småkongene rundt om i noen av landets kommuner som ikke er så opptatt av å skape felles forståelse for de utfordringene bransjen sliter med.

-Vi må bygge videre på våre VA-normer, men vi må samtidig være villig til å tenke endring og bedring. Vi må utfordres for å møte en dynamisk utvikling. Samspill er stikkordet. Hallingtreffet er en av de viktigste arenaer for å utfordre hverandre konstruktivt og positivt.  Vi kan ikke fortsette å sitte på hver vår tue, slo Bjørløw fast.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner