Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening skal svare etter beste evne innenfor tre hovedkategorier som berører norsk vannbransje under spørretimen på Hallingtreff 2019.

Forventer en «spenstig» spørretime under Hallingtreff

10.12.2018

Det kan bli en «spenstig» spørretime under Hallingtreff 2019 når administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening skal svare etter beste evne innenfor tre hovedkategorier som berører norsk vannbransje.

De tre stiller på samme scene i Vestliahallen på Geilo tirsdag 15.januar fra kl. 13.20 til 14.45.  De tre hovedkategoriene som direktørene har fått i oppgave å forberede seg på er:

1.Politisk agenda

2. Utdanning og kompetanse

3. Kvalitet og yrkesstolthet

Etter at administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, har åpnet konferansedelen på Hallingtreffet med sitt foredrag «Sammen er vi sterke» tirsdag morgen vil direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening få hver sin 10-minutter til generell innledning av spørretimen. Her skal de to få mulighetene til å svare på hvordan deres organisasjoner kan bidra til å sikre kvaliteten i vannbransjen. «Kvalitet i praksis» er hovedtemaet under Hallingtreffet denne gang.

For mange feil
Det er en kjensgjerning at norsk vannbransje har en vei å gå for å sikre god kvalitet i alle ledd. Fortsatt er det alt for mange feil på nyanlegg og det er grunn til å stille spørsmål ved kompetansenivået til enkelte medarbeidere som skal håndtere vann og avløp. Mange stiller seg undrende til at det fortsatt ikke er utdannet en eneste anleggsrørlegger i Norge, fem år etter Maskinentreprenørenes Forbund i samarbeid med blant andre Rørentreprenørene, SSTT og RIN Fagforbundet, NCC Construction og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, (EBA) dro i gang et forsøk på en lenge etterlengtet yrkesutdanning.

Forventer engasjement
De tre direktørene representerer foreninger i vannbransjen som har både kommuner, interkommunale selskap, entreprenører og rådgivere som medlemmer. Felles for de tre, er at de alle har et ønske om å gjøre sin del av bransjen bedre, blant annet ved å få politikerne til å fremme en lenge etterspurt sektorlov for vanntjenestene. Sterkere samhandling og tydeligere krav inn mot politiske myndigheter kan være en nøkkel for å oppnå felles mål for vannbransjen.  

Leder for organisasjonskomiteen for Hallingtreff 2019, sivilingeniør og rådgiver i Asplan Viak AS, Borghild T. Folkedal, vil sammen med sin kollega Martina B. Svedahl lede spørretimen, og de håper på stort engasjement og mange relevante og gode spørsmål fra salen. Hallingtreff ønsker jo å være vannbransjens tankesmie, og da skal det være rom for gode diskusjoner og friske meningsutvekslinger, bygget på tillit og gjensidig respekt, sier de to programlederne.

 

 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner