Fiberoptikk inn i jakten på fremmedvann

15.01.2015

Forretningsjef Jan Scheel fra NIRAS, et av de store rådgiverselskapene i Danmark, mener tiden er inne til å ta i bruk fiberoptikk for å overvåke ledningsnettet. Det handler om det såkalte DTS-systemet (distributed temperature sensing) som tidligere har vært benyttet i forbindelse med brannsikring. Dette kan også benyttes til overvåking i vannbransjen.

Problemstillingen er at rørinspeksjon under regnversperioder er vanskelig å planlegge. Ved undersøkelse av private stikkledninger kreves det adgang og alle avløp må til enhver tid være tilgjengelig. Undersøkelser skal heller ikke føre til noen form for forurensning.
En temperaturfølsom optisk fiberoptisk kabel reflekterer endringer i temperaturen, og forskjeller i temperaturen indikerer innlekking.

Foreløpig er den nye teknologien for overvåking en kostbar investering. Bare PC-en koster omlag en halv million kroner. Nå gjennomføres et pilotprogram i Trondheim kommune, er NIRAS har knyttet seg opp mot blant annet NTNU, Va teknikk AS og hollandske Partners4Urbanwater.

Metoden skal benyttes når man skal inn i spesifikke og avgrensede områder. Det handler om å ta for seg de store feilene der man ikke finner kilden til problemet med vanlig rørinspeksjon.

Niras ønsker aktører

i norsk vannbransje til å bli med på et utviklingsprosjekt for detektering av fremmedvann der man tar i bruk helt ny teknologi. Selskapet vil søke økonomisk støtte fra ulike fond og ønsker også Norsk Vann med på laget. Deretter vil norske entreprenører bli invitert til samarbeid på et par forsknings- og utviklingsprosjekter. Det hele skal ende ut i en workshop der man bestemmer seg for to-tre aktuelle prosjekter gjennom 2015 og 2016. Det hele vil ende opp i en rapport, helst i samarbeid med Norsk Vann.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner