Vannbransjen har behov for 400 nye ingeniører, og i tillegg har vi behov for enda flere fagarbeidere, sa Norsk Vann direktøren Thomas Breen. Foto: Odd Borgestrand

Er ørkenvandringen over?

15.01.2020

Norsk vannbransje har i en årrekke opplevd en ørkenvandring mellom 11 ulike departementer, men den tidligere stortingsrepresentanten Thomas Breen, som nå er direktør i Norsk Vann, tror denne vandringen snart er over.

Under Hallingtreff fortalte Breen at Norsk Vann nå er godt i gang med samhandling med de politiske miljøene.
-Vi ser at det er noen utfordringer som må løses før vi får et godt regelverk for norsk vannbransje. Blant annet er det politisk problematisk for en finansminister fra Fremskrittspartiet å innføre et overvannsgebyr. Derfor anbefaler vi at dette gebyret droppes. Et annet moment er Miljødepartementets innspill om en bestemmelse om byggeforbud på 8 meter fra en hovedledning for VA. Dette er også problematisk, spesielt i byene.
Vi håper lovforslaget som nå er under utarbeidelse i departementene kommer til Stortinget i løpet av våren, og så får vi diskutere eventuelle justeringer, sa Norsk Vann lederen.

Overordnet ansvar
Selv om vannbransjen i mange år har forholdt seg til mange departementer vil dette fortsatt være hverdagen for bransjen, mener Breen.
-Vi må forholde oss til mange departementer for å sikre leveranseplikten norske kommuner har til vann og avløp. Imidlertid er det en utfordring når ingen har et overordnet ansvar. Nå kommer også en rekke krav til kommunene fra fylkesmennene. Et av kravene er biologiske rensetrinn. Dette mener Norsk Vann ikke er veien å gå. Vi kan ikke ha myndigheter som bestemmer teknologivalg. Det må bransjen selv stå for, mente Breen.

-Med de store investeringene vi står overfor må vi ha drahjelp for å løfte fram forskningspenger, og det er her statlige midler vi ber om.  Vi må jobbe smart for å få mest ut av de milliardene vi setter inn blant annet i ledningsfornyelse, sa han videre.

Norsk vannbransje er stor
-Den årlige omsetningen i vann og avløp i Norge er på 20 milliarder kroner. 72 prosent går tilbake til leverandørbransjen. Dersom dette skal vokse med 50 prosent de neste årene blir det kamp om kompetansen. Vi må løfte fram fagarbeiderne. Yrkesfag er blitt mer populært. Innlandet har 50 prosent på faglige linjer, mens Oslo svikter med sine 20 prosent. Oslo baserer seg på at andre fylker leverer fagfolk, og det liker jeg dårlig, sa Breen. Ikke alle må bli akademikere, understreket han. Likevel trenger vannbransjen 400 flere ingeniører enn i dag for å øke innsatsen til nødvendig nivå. I tillegg må vi  også erstatte mange ingeniører som nå går av med pensjon. Det er også en stor utfordring.

Eksporten fra norsk vannbransje
er bare på èn milliard kroner, mens danskene har et mål om 40 milliarder innen 2030. Danmark har gått gjennom en omorganisering i sin vannbransje, og snart vil den samme debatten også komme i Norge. Breen mener bransjen må våge å stille spørsmålene om den er rustet for framtidens utfordringer.  Norsk Vann har nedsatt en gruppe som jobber med dette.
-Nå må vi bli profesjonelle lobbyister slik at politikerne blir oppdatert på våre utfordringer. Derfor må vi også komme i god dialog med landets rådmenn og ordførere. Her må Norsk Vann treffe bedre i sitt arbeid, og ikke minst hente kompetanse fra andre miljøer, sa Breen i sitt foredrag under Hallingtreff i dag.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner