Norsk Vanns direktør Thomas Breen ønsker ikke å være på ørkenvandring mellom departementer, og da tok vi ham like godt ut til stupetårnet på Hamar for å snakke om vannbransjens videre ferd.

En vannbransje på ørkenvandring

11.10.2019

Siden 46-åringen Thomas Breen tiltrådte som direktør i Norsk Vann har han vært godt synlig både på konferanser og i media. Den tidligere fylkesråden i Hedmark og Stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet gleder seg til å møte mange nye ansikter under Hallingtreff 2020.

I flere intervjuer med fagpresse og aviser innrømmet Breen at han som stortingspolitiker hadde sovet i timen når det gjelder vannbransjens funksjon og utfordring.  Det blir gode oppslag av sine utsagn når journalister skal finne en knagg på henge ham på. Men nå har han våknet og har satt på vekkerklokka både for politikere og media. 
I programmet står det at Breen skal snakke om en bransje som har vært på ørkenvandring mellom nesten alle departementene, og at det nå er på høy tid å finne «et hjem» for norsk vannbransje.  

Nasjonalt løft

-Selv om kommunene har ansvaret for vann og avløpstjenester med tilhørende infrastruktur, trenger vi nasjonal drahjelp til å løfte fokuset, få på plass nasjonal benchmarking og sørge for at Storting og Regjering samordner lovverk og får på plass en bred vanntjenestelov for Norge. Det er også viktig at sentrale myndigheter ser sitt ansvar for å sikre rekruttering til bransjen og jobbe videre for økt kompetanseheving fra anleggsrørlegger til sivilingeniører, slår Breen fast. 

Breen tror ikke en egen «Vannminister» er avgjørende for videre framdrift, men at det er nødvendig at ett departement får hovedansvaret for å koordinere de andre departementene sin inngripen i fagfeltet. Gjennom en vanntjenestelov vil flere departementer være involvert, og de mest sentrale er Helse- og omsorgsdepartementet, Klima og miljødepartementet, Kommunal- og moderniserings departementet. Stortinget har håndtert dette lemfeldig så langt, og nå må vi få lovverket på plass, sier Breen ettertrykkelig.

Teknologiutvikling

Breen er godt fornøyd med at regjeringen i Statsbudsjettet for 2020 har satt av fem millioner kroner til program for teknologiutvikling i bransjen. Det foreslås fem millioner kroner i tilskudd til et program for teknologiutvikling i vannbransjen i inntil fem år, betinget av minst tilsvarende bidrag fra kommunene og fra leverandørindustrien. Ingun Tryland har jobbet mye med teknologiutvikling i regi av Norsk Vann og er nå ansatt i en 2-årig prosjektstilling til koordinering av vannbransjens teknologiutviklingsarbeid. Ingun vil arbeide opp mot et etablert nettverk med kontaktpersoner i de 19 store kommunene og interkommunale selskapene som deltar i prosjektet. Norsk Vann har videre utstrakt kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer, leverandører, myndigheter og samarbeidsorganisasjoner på fagområdet nasjonalt og internasjonalt.

Er bransjen klar?

Thomas Breen våger likevel å stille spørsmålet om leverandørindustrien er klar for å delta i teknologiutviklingen.  Dersom vi får betydelige statlige ressurser forventes det også at bransjen stiller opp, sier han.
Da det i fjor ble fremmet et konkret forslag til Stortinget om opprettelse av et program for teknologiutvikling i Vannbransjen, ble det slått fast at denne bransjen er en teknologitung bransje som har et stort potensial i å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi. Forslagsstillerne viste til at utvikling av innovative, kostnadseffektive løsninger kan gi store besparelser både ved investering og drift, og dermed lavere gebyrer på sikt for innbyggerne.
-Det foreligger få eller ingen incentiver i dag til å satse på forskning og teknologiutvikling i vannbransjen, het det fra forslagsstillerne Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad. Onsdag 15.januar kl.08.45

Umbraco CMS fra MarkedsPartner