Halvor Hanevik er prosjektleder i Os kommune, og tar for seg viktigheten av god bestillerkompetanse i kommunen.

Er bestillerkompetanse et fremmedord i norske kommuner?

11.10.2019

I mange kommuner mangler det ikke på planer, men ofte står det på gjennomføringsevnen.  Det er en realitet at ingen privat byggherre organiserer seg så tynt som mange kommuner er tvunget til å gjøre.

 Det mener Halvor Hanevik, som er prosjektleder i Os kommune. Os blir fra nyttår en del av den nye Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Under Hallingtreff vil han komme med sine erfaringer og utfordringer i sitt foredrag «Bestillerkompetanse, - et fremmedord i norske kommuner?». Onsdag 15.januar kl. 009.00

-Dersom vi ikke er bevisst på hva vi kjøper av tjenester og hvordan vi skal fotfølge rådgivere, eksterne jurister og andre som bidrar med alt fra design til ferdigstillelse, kan det bli tungrodd. Det kan også ta uforholdsmessig lang tid og vi kan havne i en situasjon der de vi kjøper tjenestene av overtar hele beslutningsprosesse. 

Evnen til å være byggherre og vite hvilke spørsmål som skal stilles til rett tid er nettopp styrken i vår kommune. Vi har rett og slett drillet oss inn på å være en topptung og proff byggherre, sier han. 

 

Haneviks oppdrag
er å være en primus motor for å stille de rette kravene og følge opp hvert enkelt prosjekt på best mulig måte for innbyggerne i sin kommune.
-I rådhuset har vi åpne dører og korte veier for å ta det vi mener er de rette beslutningene.  Det betyr at våre medarbeidere 
har både en mestringsfølelse og en skaperglade i hverdagen. I større kommuner kan det nok oppleves noe annerledes. 

 

Tvetydig bestilling 

Situasjonen er ofte slik at en kommunal bestiller går til en rådgiver som utformer en beskrivelse som ofte kan være tvetydig eller mangelfull. Så kan vi spørre hvorfor rådgiverne leverer fra seg for dårlige beskrivelser. Dette slår tilbake på oss som bestillere. Vi har ikke vært tydelige nok, eller gitt rådgiverne for snaue tidsrammer. Kanskje er de også for tilbakeholdne med å komme med justeringer i forhold til oppdragsgivernes bestilling, mener Hanevik.

Han vil også hevde at det i enkelte tilfeller er mangel på pondus og vilje til å tenke nytt og annerledes både blant rådgivere, arkitekter og andre faggrupper som er involvert i de ulike prosjektene. Dette får du høre mer om under hans foredrag onsdag kl. 09.00

Umbraco CMS fra MarkedsPartner