Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Norsk Vann direktør Thomas Breen er to av foredragsholderne som møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl kan ønske velkommen til Hallingtreff 2020.

Vi er stolt og glad over å samle mange foredragsholdere med god kompetanse innenfor sine ulike fagfelt. Selvsagt setter vi ekstra pris på at Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og den nye direktøren i Norsk Vann, Thomas Breen, deltar på årets Hallingtreff med sine innspill av næringspolitisk art. Majoriteten av forelesere har sitt daglige virke innenfor verdikjeden som vannbransjen er en del av.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering siden januar 2018. Tidligere var han kunnskapsminister fra 2013 til 2018. Han var stortingsrepresentant for Telemark i to perioder fra 2009 til 2017. Isaksen er oppvokst i Porsgrunn, og har mastergrad i statsvitenskap fra universitetet i Oslo. I tillegg har han idèhistorie og medievitenskap i sin fagkrets. Han har vært innom journalistikken i flere perioder, blant annet i Porsgrunns Dagblad og i Varden. Isaksen holder sitt foredrag tirsdag 14.januar kl. 13.15

Thomas Breen, Direktør i Norsk Vann
Det er en praktiker med politisk erfaring og påvirkningskraft som har inntatt direktørstolen hos Norsk Vann på Hamar. Den tidligere stortingsrepresentanten, 46-åringen Thomas Breen, innrømmer åpent at han har sovet i timen når det gjelder vannbransjens funksjon og utfordring. Men nå har han våknet og setter på vekkerklokka både for politikere og media.
Breen er stolt av sine røtter. Han kommer fra den lille Østerdalskommunen Folldal, med snaut 1.600 innbyggere. Her vokste han opp med en gruvearbeider og fagforeningsmann til far og hjelpepleier og tillitsvalgt til mor.
Så lenge Norsk Vann er eid av kommunene er det avgjørende at vi når ut med et budskap til rådmenn og lokalpolitikere om viktigheten av et trygt drikkevann og sikker avløpshåndtering.  Det er bekymringsfullt at spesielt mange små kommuner ikke har bygget opp gode fagmiljøer gjennom et interkommunalt samarbeid, mener Breen. Han holder sitt foredrag «En vannbransje på ørkenvandring mellom departementer. Hva skjer?» Onsdag 15.januar kl.08.45

Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS
Steinar Tragethon er den markante lederen av Hallingplast AS som i 2019 kan markere 50 års jubileum. Steinar er stolt over tittelen rørleggermester, men det er som bedriftsleder han har gjort seg bemerket med sitt fokus på produktutvikling og nærhet til sine kunder i inn- og utland. Det er ingen tvil om at Steinars interesse og innsikt for moderne rørproduksjon har ført Hallingplast til et høyt internasjonalt nivå. Hallingplast AS er i dag en av Nordens største og mest moderne plastprodusenter. Nærheten til kunden er god, og fabrikken har god kontakt med fagfolk i vannbransjen- og anleggsmiljøet som er opptatt av å finne nye og enkle løsninger. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og har levert gode resultater gjennom 50 år, stabil drift og god vekst. Tirsdag 14.januar kl. 08.00

Øystein Bjørløw, teknisk rådgiver, Kjeldaas AS
Øystein Bjørløw har lang og allsidig erfaring fra både kommunal forvaltning og privat entreprenørskap. Nå er han det han selv betegner som "en potet" hos entreprenørselskapet Kjeldaas AS i Sande kommune. Det betyr at han kan løse en rekke oppgaver som oppstår under daglig drift i et selskap av denne størrelsen. Under årets Hallingtreff tarhan oss med på en historisk reise i norsk vannbransje. Tirsdag 14.januar kl.08.25

Øyvind Tåsåsen, prosjektleder Lillestrøm kommune
Tirsdag 14.januar kl. 10.30

Pål Henriksen, prosjektleder Entreprenørservice AS
Tirsdag 14.januar kl. 10.05

Ole Erik Thingstad,
konst. leder projektavdelingen, Eidsvoll kommune
Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Stian Elvik, kontrollør, Eidsvoll kommune
Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Kristian Tangen, Prosjektleder Nordby Maskin AS.
Kristian Tangen er prosjektleder i Nordby Maskin AS, et firma som i 2020 kan markere 30 års jubileum.Nordby Maskin er en totalleverandør innen grunn- og utomhusarbeid. 30 år med fremtidsrettede mål, høye ambisjoner og sterkt samhold sørger for topp kvalitet i alle ledd. Nordby Maskin AS fokuserer på moderne teknologi og utvikling samtidig som vi leverer effektivt. Tangen formidler entreprenørens erfaring med totalentreprise. Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Thomas Meisfjord, virksomhetsleder, Eidsvoll kommune
Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Vidar Gullhav, daglig leder i Norsk Rørteknikk AS
Vidar Gullhav er en innovativ rørlegger med base i Sandvika i Bærum. Det er gått åtte år siden rørleggeren undret seg over hvordan han kunne finne en løsning på det økende problemet med tette anboringer som knyttet private stikkledninger til den offentlige rørledningen.  Rør-entusiasten, som har jobbet med rør i nærmere 50 år, har kommet et godt stykke på vei til en løsning. Tirsdag 14.januar kl. 13.40

Antoine Walter
Project Service Sales Manager hos Georg Fisher
Tirsdag 14.januar kl. 14.00

Morten Trevland, grunnlegger av Mortens Rørinspeksjon AS
Morten Trevland har lang fartstid innen rørinspeksjon, og var med å stifte Rørinspeksjon Norge, Fortsatt er han en aktiv foredragsholder på kurs i RIN-regi og har i alle år vært en forkjemper for kvalitet i faget. Under årets Hallingtreff vil han argumentere for behovet for 3.partskontroll.
Tirsdag 14.januar kl. 14.20

Sverre Tragethon, salgs- og markedssjef, Hallingplast AS
Sverre Tragethon har vokst opp med rørproduksjon i Hallingplast siden han var en neve stor. Gjennom mange års erfaring har han sikret seg solid kompetanse, som han nå har stor nytte av som tredje generasjon Tragethon i familiebedriften Hallingplast AS.  Sverre har utdannelse som markedsøkonom og er i dag salgs- og markedssjef i Hallingplast AS, men også VD for Hallingplast AB i Sverige. Hallingplast AB har kontor i Alingsås, et steinkast fra Stenungsund. Han tar for seg forbedringspotensial innen PE-materiale. Tirsdag 14.januar kl. 15.25

Christian Skjæret, sivilingeniør og byggeleder,
Oslo kommune VAV
Han tar for seg forbedringspotensial innen PE-materiale sett fra byggeleders ståsted og erfaringer. Tirsdag 14.januar kl. 15.25

Lene Sparre Thunes, Prosjektleder Porsgrunn kommune
Hun tar for seg forbedringspotensial innen PE-materiale sett fra en prosjektleders ståsted og erfaringer. Tirsdag 14.januar kl. 15.25

Prosjektsjef Halvor Hanevik, Bjørnafjorden kommune 
Halvor Hanevik har bred leder-erfaring både fra rådgiversiden etter mange år i Cowi. Han har også ledererfaring fra norsk oljevirksomhet.  Som prosjektsjef har han ansvar for alle investeringer innen infrastruktur og byggeri i kommunen. Innen vann, avløp og kommunale veier er det lagt ned en betydelig jobb de siste årene, og etterslepet i denne kommunen er derfor betydelig mindre enn i mange andre norske kommuner.  En av grunnene til dette er nettopp kommunens sterke bestillerkompetanse, - kombinert med dyktige fagfolk innen de ulike infrastruktur-områdene, hevder han. 
Hans tema: Er bestillerkompetanse et fremmedord i norske kommuner?
Onsdag 15.januar kl. 09.00

Erling Holm, sivilingeniør, Erling Holm ApS 
Den danske sivilingeniøren Erling Holm har i over 40 år vært en reisende i vann, der han har fokusert på utvikling og formidling. Han er blant de fremste i Norden når det gjelder kompetanse på vann og vannets bruksområder.
Holm har i en årrekke påtatt seg ulike oppgaver innen vannbransjen. Det har blant annet handlet om strategier, forskjellige former for benchmarking, utvikling av organisasjoner, utarbeidelse av rammeavtaler, samspillskontrakter og ulike former for anbud. Han har vært konsulent og «frilans» for en rekke private og offentlige virksomheter og har også lang erfaring med undervisning innen avløpsteknikk. Holm har skrevet flere lærebøker relatert til vann- og avløpsbransjen. Han har også arbeidet med fornyelse av ledningssystemer for en rekke danske og norske kommuner og interkommunale selskaper.
Erling Holm ønsker først og fremst å være en sparringpartner og idè-generator for ulike aktører i vannbransjen. Det er gjennom årene blitt hundrevis av foredrag, kurs og temadager. Holm har ved flere anledninger også deltatt på Hallingtreff.  Denne gang vil han ta for seg temaet «Overvann som ressurs». Onsdag  15.januar kl. 09.50

Therese Holm Thorvaldsen, prosjektleder Bærum kommune
Hun vil fortelle om prosjektet "Innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder." Onsdag  15.januar kl. 10.10

Elisabeth Hovda, Sjefingeniør, Oslo kommune VAV
Elisabeth Hovda leder materialkomiteen i Oslo kommune VAV og har dermed sterk påvirkning på de valg kommunen gjør. Under Hallingtreff vil hun komme med eksempler på valg, og hvorfor under temaet materialvalg i små og store kommuner. Onsdag 15.januar kl. 11.20

Dag Bruun Tobiassen, Ingeniør, Kristiansand kommune 
Det skal handle om materialvalg for ulike prosjekter i Kristiansand kommune når den erfarne ingeniøren Dag Bruun Tobiassen entrer podiet på Vestlia. Onsdag 15.januar kl. 11.30

Olav Nilssen, Sjefingeniør, Trondheim kommune
Olav Nilssen har jobbet 20 år som VA-konsulent og de siste 25 år som prosjektleder og forvalter av vann- og avløpsnettet i Trondheim.  Han har vært medlem av materialkomiteen i Norsk Vann i en årrekke samt jobbet mye med NoDig-prosjekter. Det skal handle om materialvalg for ulike prosjekter i Trondheim kommune når den erfarne sjefingeniøren Olav Nilssen entrer podiet på Vestlia. Onsdag 15.januar kl. 11.40

Ole Petter Habbestad, Drifts- og prosjektleder,
Bømlo Vatn og Avløpsselskap.
Ole Petter Habbestad (56) har jobbet som prosjekt- og driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS ( BVA ) siden 2003.I åra fra 2003 har BVA hatt sterk fokus ledningsfornying, utbygging  og lekkasjekontroll. Tidligere stillinger er teknisk leder i fiskeindustrien og andre jobber innen bygg og anlegg.

Bjørn Inge Evje, Salgsingeniør VA, Xylem Water Solutions Norge AS
Bjørn Inge Evje arbeider i Xylem Water Solutions Norge AS som salgs ingeniør VA
I hovedsak prosjekterer og levere han større pumpestasjoner til kommuner i Rogaland både plassbygde og prefabrikkerte.
Evje har 14 års fartstid i Xylem hvorav de 5 første på service både på land og offshore, og deretter 2 år som salgs ingeniør mot industrikunder.
De siste 7 år har han jobbet mot VA sektoren.Om seg selv sier han å være noe over gjennomsnitte interessert i faget som jeg stortrives å arbeide i.

Gro Gaarder, Vann- og avløpsingeniør, Indre Østfold kommune
Gro Gaarder er utdannet innen næringsmiddelfag ved Høgskolen i Sør Trøndelag, og senere prosjektledelse ved Høgskolen i Vestfold. Hun har jobbet som laboratorieingeniør på næringsmiddeltilsynet og AnalyCen (nå Eurofins) frem til i 2006. Hennes kommunale bakgrunn er et år som avdelingsingeniør VA i Hobøl kommune, og 11 år i Marker ( og Aremark og Rømskog) kommune som avdelingsingeniør VA, hvorav de 2 siste årene som faglig ansvarlig  for vann og avløp. I Marker var hovedansvaret vært knyttet til Miljøprosjektet Haldenvassdraget og opprydding av avløp i spredt bebyggelse inkludert trykkavløp. I tillegg har hun de siste årene også hatt ansvar innen kommunalt nett, renseanlegg og drikkevannsforsyning. Hun Begynte i Eidsberg, nå Indre Østfold kommune, sommeren 2018 og  jobber som prosjektleder på VA avdelingen, og har blant annet ansvaret for et pilotprosjekt innen  trykkavløp. Eidsberg kommunen slår seg 1.januar 2020 sammen med Askim, Trøgstad, Hobøl og Spydeberg og blir Indre Østfold kommune og Gro er  nå avdelingsleder for VA-forvaltning, hvor spredt avløp/trykkavløp er et av ansvarsområdene i den nye kommunen. 

 

Borghild T. Folkedal, sivilingeniør Asplan Viak AS
Borghild T. Folkedal leder programkomiteen for Hallingtreff 2019. Hun blir også i år møteleder sammen med Martina B. Svedahl. Borghild er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber til daglig i Asplan Viak, med kontor i Drammen. Hun har også bakgrunn fra Norconsult og Hawle Water Technology Norge AS. I 2013 ble hun engasjert av SSTTs arbeidgruppe, og er nå leder av den norske arbeidsgruppa. Folkedal har et brennende engasjement for at flere skal lære mer om NoDig-metodene, og ta disse i bruk der det er samfunnsøkonomisk gunstig.

 

Martina Bergh Svedahl , VA-ingeniør i Asplan Viak AS

Martina er  også  fagkoordinator for NoDig. Martina er Can.mag fra Høgskolen i Bø i Telemark og VA-ingeniør fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, NMBU på Ås. Hun har blant annet vært inspektør i Mattilsynet, miljøhygieniker i Næringsmiddeltilsynet og gruppeleder for Vann- og miljø i Asplan Viak i Drammen. Martina er også fagsekretær i Rørinspeksjon Norge, og har deltatt ved en rekke Hallingtreff opp gjennom årene. 

Påmelding

Klikk på linken under for å komme til påmeldingsskjema for Hallingtreff.

Påmeldingsskjema ›

Siste nytt

Hold deg oppdatert på våre nyheter!

Nyheter ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner